ស្វាគមន៏សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពង់ ចូលរូមសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៤៤ផង និងផ្តល់កត្តិយសក្នុងកម្មវិធីសំណេះ សំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាពេលខាងមុខ