សូមចូល​រួមអបអរសាទរ ​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា បាន​ទទួល​សញ្ញា​បត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស “ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម”