ឯកឧត្តមវ៉ី សំណាង បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមើលការចាក់វ៉ាក់សាំង និងពិនិត្យស្ថានភាពប្រើប្រាស់ទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃទី29 ខែមេសា ឆ្នាំ2016 បានចុះពិនិត្យមើលការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺ គោ ក្របី និងផ្សព្វផ្សាយពីការថែទាំ នៅភូមិ ព្រៃក្បុង ឃុំព្រៃក្មេង ស្រុកភ្នំស្រួច និងផ្តល់ជូនបរិក្ខាបសុព្យាបាលព្រមទាំង ថ្នាំមួយចំនួនដល់ភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិនៅឃុំគីរីវន្ត័ និងឃុំព្រៃក្មេងផងដែរ  បន្ទាប់ទៀតបានបន្តដឹកនាំក្រុមការងារចុះ ពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកប្រើប្រាស់ចំនួន ៤ឃុំទៀត មានឃុំភក្តី  កាត់ភ្លុក ឃុំព្រះខែ និងឃុំស្វាយរំពារ ដោយពិនិត្យមើលទំនប់ ចំនួន៣ គឺ ទំនប់អូរតាយ៉ាត ទំនប់ពន់គ្រោះ និងទំនប់ ព្នាត។

FB_IMG_1462000450410 FB_IMG_1462000440671 FB_IMG_1462000461641FB_IMG_1462000454944

FB_IMG_1462000466402