យុទ្ធនាការរើសសំរាមក្រោមប្រធានបទ”ខ្ញុំស្រលាញ់កំពង់ស្ពឺ”


យុទ្ធនាការរើសសំរាមក្រោមប្រធានបទ”ខ្ញុំស្រលាញ់កំពង់ស្ពឺ” ត្រូវបានទទួលការគាំទ្រនិងចូលរួមពីពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ ខ្ញុំរើសអ្នករើស យើងរួមគ្នារើសសំរាមដើម្បីឱ្យភូមិឃុំស្រុកក្រុងខេត្តយើងស្អាត។ សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយសំអាត និងរក្សាអនាម័យ។

FB_IMG_1461989550040

FB_IMG_1461988083319 FB_IMG_1461988094285 IMG-20160430-WA0003

FB_IMG_1461988192811

FB_IMG_1461988165885

FB_IMG_1461988130397 FB_IMG_1461988103648