កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត


កំពង់ស្ពឺ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះនៅស្នាក់ការបក្សខេត្ត មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តក្រោមអធិបតភាពឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

FB_IMG_1457755276160 FB_IMG_1457755295937 FB_IMG_1457755339946 FB_IMG_1457755364817 FB_IMG_1457755286871