វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលដល់​វាគ្មិន​សកម្មជន​យុវជន​គណបក្សប្រជាជន


កំពង់ស្ពឺ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនខេត្ត បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលរយៈពេល១ថ្ងៃ ដល់​វាគ្មិន​សកម្មជន​យុវជន​គណបក្សជំនាន់ទី២ ជុំទី២ ចំនួន៥២នាក់ ដែលបានអញ្ជើញមកពីក្រុង ស្រុកទាំង៨ របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ លើ​ប្រធាន​បទ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង​សិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈ។

12009832_1521742434753151_4625482508452105769_n 11990449_1690989024470277_569817645952178592_n 12002815_1690989067803606_5535712762120056253_n 12003269_1521742478086480_1642586030471618302_n