ញតិគាំទ្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត មន្ត្រី​រាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធ ព្រះសង្ឃ និង​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ទូទាំង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ចំពោះ​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែនទី


kspsupport