វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត លើកទី៣ អាណត្តិទី២


គងពិសី៖កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម យឹម សុខុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងឯកឧត្តម ព្រំ វណ្ណៈ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងវេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅស្រុកគងពិសី ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។
វេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ពីរក្នុងនោះ ទី1 ៖ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលជ្រាបអំពីសមិទ្ធិផល និងលទ្ធផលនានាដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមក។
និងទី2៖ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីក្តីកង្វល់ និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកគងពិសីកំពុងជួបប្រទះដើម្បីយកមកដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា ឬដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំនាឆ្នាំបន្ទាប់។
23755117_1859101194419871_5591722042693136159_n

23755575_1859101407753183_1258477302711118216_n

23755772_1859101174419873_5664297199265547162_n

23795219_1859101157753208_687549601399769384_n

23795604_1859101514419839_3696062903579863876_n

23795863_1859101517753172_5890718346158616873_n

23795874_1859101297753194_843678439035618517_n

23843419_1859101411086516_6740397914701937431_n

23843421_1859101307753193_8454293663473874862_n

23843457_1859101304419860_81099039814265271_n

23844396_1859101511086506_5651362156948868406_n

23915778_1859101404419850_8772130497335686502_n