គណៈកម្មាធិការបក្សឃុំរលាំងគ្រើលបានធ្វេីពិធីបញ្ជូលសមាជិកបក្សថ្មីចំនួន៧៩ នាក់ស្រី ៤៨ នាក់មកពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ


ព្រឹកថ្ងៃ ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មា ធិការបក្សឃុំរលាំងគ្រើលបានធ្វេីពិធីបញ្ជូលសមាជិកបក្សថ្មីចំនួន៧៩ នាក់ស្រី ៤៨ នាក់មកពី៨ភូមិមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក្រេាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯ.ឧ វ៉ី សំណាងប្រធានគណបក្សខេត្ត ។
-ពេលរសៀលឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និងក្រុមការងារបានបន្តចុះជួបមេគ្រួសារបក្សនៅភូមិឈើទាលលើមានការចូលរួមពីក្រុមការងារខេត្ត ស្រុក និងបេក្ខជន ១៣ នាក់ស្រី ៣នាក់ មេគ្រួសារបក្ស ៤៨ នាក់ប្រុស ៧ នាក់។
photo_2017-05-29_11-05-41

photo_2017-05-29_11-04-39

photo_2017-05-29_11-04-32

photo_2017-05-29_11-03-59 - Copy