ឯកឧត្តម វី សំណាង ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តចុះជួបជាមួយសមាជិកបក្សក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត


ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វី សំណាង ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញចុះជួបជាមួយសមាជិកបក្សក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត នៅភូមិសែនដី ឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមស្តាប់ ២៥៥ នាក់ ស្រី ៨៥ នាក់។photo_2017-05-29_10-53-19

photo_2017-05-29_10-53-29

photo_2017-05-29_10-53-43