ដំណើរឆ្ពោះទៅដណ្តើមជោគជ័យជូនគណបក្សប្រជាជន នាថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារចុះជួុយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម ឡាយ អ៉ីពិសិដ្ឋ ប្រធានក្រុមការងារ ឯកឧត្តម សួស គង់ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក បានចុះជួបសំណេះសំណាល និងសុខទុក្ខសមាជិកបក្សក្នុងភូមិដក់ពរ ឃុំក្រាំងដីវ៉ាយ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៧៥០នាក់និងពេលរសៀល ឯកឧត្តម បានបន្តចុះជួបជាមួយសមាជិកចំនួន ៤00 នាក់ នៅឃុំមហាសាំង។
photo_2017-05-29_22-56-38

photo_2017-05-29_22-56-47

photo_2017-05-29_22-56-58

photo_2017-05-29_22-57-06