ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល/ខេត្ត/ស្រុក/និងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំផុង


ចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសំបូរមាស ឃុំផុង ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឆាយ ថន
សមាជិកអចិន្រ្ដៃយ៍គណកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។សមាជិក
ចូលរួមចំនួន ៥០០នាក់ ។photo_2017-05-29_10-36-57

photo_2017-05-29_10-36-47

photo_2017-05-29_10-36-30

photo_2017-05-29_10-35-57