សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពីការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​កាន់​ទុក្ខសម្តេចអគ្គមហាធម្ម​​ពោ​ធិ​សាស ជា ស៊ីម ប្រធាន​ព្រឹទ្ធ​សភា និងជា​ប្រធាន​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន


3158718ed930ebe316f9c6ea4dfbb5b0