ព្រះរាជក្រិត្យស្តីពីការ​​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​​ការ​​រៀប​ចំ​ប្រារព្ធ​​ពិធី​​បុណ្យសព​សម្តេច​អគ្គ​មហា​ធម្ម​​​ពោ​ធិ​សាស ជា ស៊ីម ប្រធាន​ព្រឹទ្ធ​សភា និងជា​ប្រធាន​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន


93781e6d79ef12d79627e8a52bae6174 f087e5d8c2ce4a35a23f7b9d55a71bfe9eaba9151a1114911b6ac1d1e07d8044