ពិធីវេទិការសាធារណៈដើម្បីដឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នឹងដោះស្រាយសំណូមពរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបសេដ្ឋ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅឃុំកាត់ភ្លុក ស្រុកបរសេដ្ឋ មានរៀបចំវេទិការសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អៀង ម៉ូលី ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះស្រុកបរសេដ្ឋ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ ៥០០នាក់ មកពីភូមិចំនួន ៤ ដើម្បីដឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នឹងដោះស្រាយសំណូមពរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ លោក ចឹក បូរិន ប្រធានមន្ទីរការងារខេត្ត បានផ្សព្វផ្សាយនូវគោល នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ទាក់ទងវិស័យការងារ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជា ឪពុកម្តាយ យាយតា និងអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនកម្មករ-កម្មការិនីផងដែរ។ ជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធី ឯកឧត្តម អៀង ម៉ូលី បានផ្តល់ជូន អាវយឺតជូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ ០១ផងដែរ។

FB_IMG_1463471234862 FB_IMG_1463471241256 FB_IMG_1463471265515