ព្រឹត្តិកាណ៍បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ២០១៦! នឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ!


KSP Football League 2016 Promotion! 
ព្រឹត្តិកាណ៍បាល់ទាត់ដ៏សប្បាយរីករាយ ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ២០១៦! នឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ!
សូមប្អូនៗយុវជនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ត្រៀមខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិកាណ៍នេះកុំបីខាន។ ពេលវេលានៃការទទួលពាក្យ និងរៀបចំការប្រកួត នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។ សូមបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំនេះ
ឯកឧត្តមអ៊ូ សំអួន អភិបាលខេត្ត នឹងរៀបចំឱ្យមានពានរង្វាន់ចំនួនពីរ ទីមួយសម្រាប់មហាជនទូទៅ និងមួយទៀតសម្រាប់ប្អូនៗកុមារតូចៗ U16ដែលនឹងលេងនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ហើយពេលវេលាចាប់ផ្តើមនៃការប្រកួត គឺដូចស្របពេលដូចគ្នាដែរ។ 
សូមរៀបចំ និងផ្លាស់ប្តូរកីឡាករឱ្យរួចរាល់ មុនរដូវកាលថ្មីចាប់ផ្តើម! សូមទស្សនាវីដេអូខ្លីដ៏អស្ចារ្យនេះ!