សាលាខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចេញ​សេច​ក្តី​ណែនាំ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង សំរាម សំណល់​រឹងរាវ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ


image image image