ទិដ្ឋភាពនៃព្រះរាជពិធីអ៊ុំទូក អកអំបុក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ


12274675_1519770028340570_7836820162810821146_nimage

imageimage image imageimageimageimageimage image

image

image

 

image

image

image

អានព័ត៌បន្ថែមស្តីពី: ពីធីពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មភូមិ1 ផលិតផល1 និងពិធីអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ