មិទ្ទិញខួបអនុស្សាវរីយ៌ លើកទី64 ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ព្រឹកថ្ងៃទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2015 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានរៀបចំមិទ្ទិញខួបអនុស្សាវរីយ៌ លើកទី64 ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (28 មិថុនា 1951-28 មិថុនា 2015) ក្រោមអធិបភាពឯកឧត្តម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ650នាក់ .

imageimage

imageimageimageimage