ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយ ជំនាន់ទី២៤


—————–
រសៀលថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ នៅមន្ទីរបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានធ្វើពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយ របស់គណបក្សខេត្ត ជំនាន់ទី24 ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម យឹម​ សុខុម អនុប្រធាន​គណៈកម្មា​ធិការ​បក្សខេត្ត​ និងជាប្រធានក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត ។ វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​នេះមានរយៈពេល២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១០ និង ១១/១១/ ២០១៧
សិក្ខាកាមមានចំនួន ១០៦នាក់ ស្រី១២នាក់។
photo_2017-11-11_22-58-30

photo_2017-11-11_22-58-37

photo_2017-11-11_22-58-43

photo_2017-11-11_22-58-50

photo_2017-11-11_22-58-55

photo_2017-11-11_22-59-09

photo_2017-11-11_22-59-17

photo_2017-11-11_22-59-22

photo_2017-11-11_23-03-08