ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងអំណរគុណសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA)ដែលបានចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ


កំពង់ស្ពឺ៖ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA)ដែលបានចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដែលសកម្មភាពនេះបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើការព្យាបាលហើយសំណូមពរឱ្យសមាគមបន្តចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលក្រោយៗទៀត។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ូ ស៊ីផាណ្ណា ប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោតំណាងឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ាណែតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ បានមានប្រសាសាសន៍ថា
នេះគឺជាលើកទី៥ហើយដែលសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោបានចុះមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជាប់ជានិច្ចពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
19989701_1919757441569194_8573940143076290888_n

20031598_1919757461569192_3667692687426680887_n

20031698_1919757648235840_72984387107829266_n

20106512_1919757404902531_4023591797799291392_n

20108206_1919757784902493_1422336565802670145_n

19990111_1919757494902522_7755664146646474098_n