របាយការណ៍មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានជួសជុលអណ្ដូងស្នប់


 គិតមកដល់ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក អៀងដាំ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត បានបញ្ជាក់ថា  មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ  បានជួសជុលអណ្ដូងស្នប់ចំនួន ៥១ អណ្តូង ក្នុងនោះមានៈ

 1- ស្រុកឱរ៉ាល់         0៨

2- ស្រុកថ្ពង             0៦

3- ស្រុកសំរោងទង   0៨

4- ស្រុកភ្នំស្រួច        0៩

5- ស្រុកបសេដ្ឋ        0៦

6- ស្រុកគងពិសី       0៣

7- ក្រុងច្បារមន         0៦

8- ស្រុកឧដុង្គ           0៥

9-និងជីកស្រះទឹក ១ កន្លែង នៅ ភូមិទទឹងថ្ងៃ ឃុំ វាលពន់ ស្រុក ថ្ពង ដែលមកដល់ពេលនេះសម្រេច បាន ៣០% ។

FB_IMG_1465093493923 FB_IMG_1465093505024 FB_IMG_1461396592903 FB_IMG_1462497290902