វគ្គអប់រំនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជំនាន់ទី11


វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គណបក្សស្រុកថ្ពង រយៈពេល២ថ្ងៃ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យឹម សុខុម អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តម សុក ប៊ន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកថ្ពង នាព្រឹកថ្ងៃ០៤ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុកថ្ពង ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ១០០ នាក់ ស្រី ១៣នាក់។

FB_IMG_1465034972501

FB_IMG_1465034978671 FB_IMG_1465034983016 FB_IMG_1465034992198