ឯកឧត្តមអ៊ូសំអួនផ្តល់អណ្តូងស្នប់១កន្លែងជូនអ្នកភូមិអូរស្នួល


ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ, ឯកឧត្តម សុក ប៊ន ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាជាតិ ,លោក គាវ លាងគា អភិបាលស្រុកថ្ពង លោកមេឃុំ មេភូមិ និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងភូមិអូរស្នួល ឃុំទ័ពមាន ស្រុកថ្ពង  បានចូលរួមពិនិត្យការជីកអណ្តូងស្នប់មួយកន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់។

FB_IMG_1462786889899 FB_IMG_1462786899498 FB_IMG_1462786911718