សូមគោរពជូនពរឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នុងមុខតំណែងថ្មី


FB_IMG_1459945869213