ពិធីប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ពិធីប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រោមអធិបតភាព ឯកឧត្តម ឆាយ ថន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយផ្ទេរភារកិច្ចពីឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន ជូនឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ប្រជាជនទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តម ប្រធានគណបក្សខេត្តថ្មី សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ និងសេចក្តីចម្រើន ដើម្បីដឹកនាំគណបក្សឱ្យមានការរីកចម្រើនបន្តទៀត។

FB_IMG_1459049594613 FB_IMG_1459049580333 FB_IMG_1459049587404