ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ទូកដែលទទួលជ័យលាភីក្នុងព្រះរាជពិធីអំទូក អកអំបុក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ទូកដែលទទួលជ័យលាភីមាន ចំនួន៦គ្រឿង ៖
ផ្នែកបុរស ៖
១-លេខ១ បានទៅលើ ទូកលេខ ៣៦ ដែលមានឈ្មោះ ថា កំពង់ស្ពឺ សែនជ័យបារមីលោកយាយម៉ៅ ជាទូករបស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺ
២-លេខ២ បានទៅលើ ទូកលេខ ៤០ ដែលមានឈ្មោះ ថា ឈើទាលសែនជ័យបារមីតាគគីរ ជាទូករបស់ស្រុកសំរោងទង
៣-លេខ៣ បានទៅលើ ទូកលេខ ៤៣ ដែលមានឈ្មោះ ថា ព្រះរាជកុមារមហាស្តេចនាគខៀវ ជាទូករបស់ស្រុកសំរោងទង
ផ្នែកនារី ៖ (ទូកទោល)
៤-លេខ១ បានទៅលើ ទូកលេខ ២០ ដែលមានឈ្មោះ ថា សុវណ្ណហង្សសែនជ័យបារមីវត្តថ្មី ជាទូករបស់ស្រុកថ្ពង
ផ្នែកសោភ័ណ្ឌភាព៖
៥-លេខ១ បានទៅលើទូកលេខ ៤៨ ដែលមានឈ្មោះថា ត្រពាំងគងសែនជ័យបារមីលោកយាយទេព ជាទូករបស់ស្រុកសំរោងទង។
ផ្នែកកត្តិយស អន្តរជាតិ៖
៦-លេខ១ បានទៅលើទូកលេខ ៥៣ ដែលមានឈ្មោះថា បារមីលោកយាយ ម៉ៅ ជាទូករបស់កងពលតូចលេខ ៣១
***លេខ១ ទទួលបាន ពាន១ ទង់១ ថវិកា ៣លានរៀល
**លេខ២ ទទួលបាន ពាន១ ទង់១ ថវិកា ២លានរៀល
*លេខ៣ ទទួលបាន ពាន១ ទង់១ ថវិកា ១លានរៀល

-សម្រាប់ទូកផ្នែកនារី ៖ (ទូកទោល) ផ្នែកសោភ័ណ្ឌភាព និងផ្នែកកត្តិយស អន្តរជាតិ ទទួលបាន ពាន១ ទង់១ និងថវិកា១លានរៀល។

image image image image image

image

 

image

image image image

image

imageសូមអានព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី: ពីធីពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មភូមិ1 ផលិតផល1 និងពិធីអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ2015/11/22 និង ទិដ្ឋភាពនៃព្រះរាជពិធីអ៊ុំទូក អកអំបុក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ