វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវាគ្និនសកម្មជនគណបក្សជំនាន់ទី2 ជុំទី5


កំពង់ស្ពឺ: នាថ្ងៃទី14 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2015 ក្រុមការងារយុវជនបក្សខេត្តបានរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវាគ្និនសកម្មជនគណបក្សជំនាន់ទី2 ជុំទី5 នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមចំនួន52នាក់ មកពីសកម្មជនយុវជនតាមបណ្តាស្រុក ក្រុងទាំង8នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រោមប្រធានបទចំនួនពីរគឺ:  សិល្ប:នៃការកំណត់អំពីខ្លួនអ្នក និងគូបដិបក្ខ  និងការនិយាយជាសាធារណ:.

image

image image

អានព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី: វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលដល់​វាគ្មិន​សកម្មជន​យុវជន​គណបក្សប្រជាជនជុំនាន់ទី2 និង ស្តាប់ការបកស្រាយអំពីការលើកឡើងជាលក្ខណះ វាយប្រហារពីបក្សប្រឆាំងមកលើ សម្តេចតេជោ