វេទិកា “ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ស្តាប់យុវជននិយាយ”


នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមា​ជិក​គណ​កម្មា​ធិការ​កណ្តាល និង​ជា​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម កែវ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម អ៊ួ សំអួន សមាជិក​គណ​កម្មា​ធិការ​កណ្តាល និងជាប្រធាន​គណកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម សត្យា វុធ សមា​ជិក​គណ​កម្មា​ធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម យឹម សុខុម សមាជិក​គណ​កម្មា​ធិការ​កណ្តាល និងជាអនុ​ប្រធាន​គណ​កម្មា​ធិការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក លោក ស្រីជាអភិបាល​ស្រុក​ក្រុង ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត បាន​ចូល​រួម​ជា​គណ:អធិបតីក្នុងវេទិកា “ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ស្តាប់យុវជននិយាយ”  នៅ​ស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ដែល​មាន​អ្នក​ចូល​​រួម​ជា​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត ស្រុក ក្រុង និងឃុំ សរុប​ប្រមាណ​៦០០នាក់ ។

you13915 (1)

you13915 (2)

you13915 (5)

you13915 (9)

you13915 (8)

you13915 (7)