ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះស្ដា និងពិនិត្យទំនប់ចាន់ថ្នាល ស្និតក្នុងឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ចាន់ថ្នាល ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផល ប្រមាណ ២.៥០០ ហិកតា ៕
19030682_649657811892795_4070893755238208157_n
buy Windows 7 Home Premium SP1
buy Windows 8 Professional Key
19030545_649657808559462_6706902238348814388_n

19030757_649657778559465_2765943458652025777_n

19059159_649657775226132_5345857725938911_n

19113942_649657781892798_1930216093991186151_n

19113887_649657768559466_3658166472072838683_n