ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្ស ជំនាន់ទី8 នៅមន្ទីរបក្សស្រុកឧដុង្គ


ថ្ងៃទី២៨/០២/២០១៦ នៅមន្ទីរបក្សស្រុកឧដុង្គមានរៀបចំពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្ស ជំនាន់ ទី8 ក្រោមអធិបតីភាព ឯ.ឧ លី សុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯ.ឧ យឹម សុខុម សមាជិកគណៈកម្មាធិការក/ក  អនុប្រធាន គណបក្សខេត្ត ជាប្រធានគណៈ ឃោសនាអប់រំ គណបក្សខេត្ត ឯ.ឧ នួន ផារ័ត្ន ប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សខេត្ត គណបក្សខេត្ត និងជាតំណាង ឯ.ឧ ហ៊ុន ម៉ានី។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន ១៧៣នាក់ ស្រី១៣ នាក់ និងមានរយៈពេល2ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

FB_IMG_1456679950577 FB_IMG_1456679955999 FB_IMG_1456679959306 FB_IMG_1456682245018