ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយគណបក្សខេត្តជំនាន់ទី6


ការសិក្សារយៈពេលបីថ្ងៃស្តីពីវគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្ស ជំនាន់ទី៦ បានបិទបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី25 និងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែរ ក៏មានពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយនៃសិក្ខាកាមគ្រប់ជំនាន់ ចំនួន៤៨៤ នាក់ (៦ជំនាន់រួមគ្នា) ដែលមានពិធីសំណេះសំណាល និងសរុបនៅព្រឹត្តការណ៍រួមប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការវិវឌ្ឍន៍នានារបស់គណបក្សខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន ប្រធានគណបក្ស និងឯកឧត្តម យឹម សុខុម អនុប្រធានគណបក្ស។ ក្នុងពិធីនេះ សិក្ខាកាមទាំង ៤៨៥ នាក់ទទួលបានកាតាបម្នាក់មួយ និងពិសាអាហាររួមគ្នាមួយពេល ក្រោមបរិយាកាសរីករាយ និងស្និតស្នាល។

image image imageimage image